PRAVIDLA

Kategorie OPEN

Hraje se podle pravidel velké kopané mimo zmíněné dodatky!

Soupiska - každé mužstvo obdrží před zahájením turnaje "soupisku týmu". Tuto soupisku řádně vyplní a odevzdá při prezenci na turnaji. Počet hráčů na soupisce není omezen, hráč může být pouze na jedné soupisce. Do zápasu za daný tým může nastoupit pouze hráč uvedený na soupisce daného týmu. Správní poplatek za dopsání hráče na soupisku v průběhu turnaje je 100 Kč. Porušení těchto bodů bude potrestáno vyloučením týmu z turnaje. (všechny zápasy týmu budou kontumovány).

Postup - za vítězství obdrží mužstvo 3 body, remízu 1 bod. Při nerozhodném výsledku v KO systému se kopou 3 pokutové kopy.

O umístění rozhoduje:

1. větší počet získaných bodů ve skupině (jejich průměr)
2. větší počet získaných bodů ze vzájemných utkání
3. větší rozdíl skóre ze vzájemných utkání
4. větší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních
5. větší rozdíl skóre ve skupině
6. větší počet vstřelených branek ve skupině
7. los

Malá domů - není povolena (chytne li brankář rukama míč, který mu byl přihrán spoluhráčem a to částí nohy od kolene níže, týká se i autového kopu). Hra s brankářem nohou je dovolena neomezeně.

Vyloučení - vyloučený hráč se nesmí znovu vrátit do hry a má stop na 1 další utkání (pokud v utkání nastoupí, bude kontumováno). Družstvo pokračuje ve hře oslabeno o 1 hráče do konce utkání i v případě inkasované branky.

Rozhodčí ukončí utkání v případě, že počet hráčů jednoho z družstev na hrací ploše klesl pod tři, dále při inzultaci rozhodčího.

Inzultací se rozumí: udeření, kopnutí, úmyslné podražení, násilné vražení, násilné cloumání, úmyslné vyražení píšťalky z úst, úmyslné prudké udeření míčem nebo jiným předmětem, plivnutí na rozhodčího, polití vodou, vytržení karet z ruky, apod.

Při inzultaci rozhodčího je mužstvo vyloučeno z turnaje a všechny jeho výsledky jsou kontumovány!

Karty - pokud hráč obdrží žlutou nebo červenou kartu, jeho tým je povinen uhradit sankce. Kartu mohou dostat i hráči na střídačce za nesportovní chování. Sankce je nutné uhradit nejpozději do následujícího utkání svého mužstva. ŽK (žlutá karta) - 20 Kč , ČK (červená karta) - 50 Kč. Peníze za pokuty budou vybírány ihned po zápase u pracovnice v Informačním centru. Je možné uhradit vratnou zálohu, z které budou sankce strhávané.

Standartní situace - auty se rozehrávají kopem, míč musí stát na čáře, v klidu. Autový a rohový kop hráč musí provést do 5 vteřin od okamžiku, kdy má míč v moci a je na místě kopu. Přímo z rohového kopu může být dosaženo branky. Branky nelze dosáhnout přímo ze zahajovacího výkopu, autového kopu, z nepřímého volného kopu ani přímo z výhozu brankáře, z výkopu brankáře ano!

Při rozehrávání standardních situací, musí být všichni hráči soupeřova družstva vzdáleni nejméně 3 metry. Míč takto rozehrávaný musí ležet v klidu na místě kopu a ve hře je až poté, co se pohne. Pokud se hráč družstva, proti kterému je volný kop zahráván, přiblíží k míči dříve, než je rozehrán, rozhodčí nařídí opakování volného kopu a provinivšího se hráče napomene žlutou kartou.

Brankář rozehrává z pokutového území z ruky, pokud míč položí na zem, je ve hře.

Ofsajdy - nepískají se.

Ostatní - každé z mužstev je povinno mít na turnaji 2 míče č. 5. Mužstvo musí před zahájením utkání oba míče předložit rozhodčímu (tzn. že tyto míče budou během hry uloženy u středové čáry).

Kopačky s výměnnými kolíky jsou zakázány!

Čekací doba neexistuje, pokud se tým nedostaví včas k utkání, následuje kontumace 3:0.

Hráči týmu mají jednotnou barvu dresů, brankář musí být odlišen jinou barvou dresu. (V případě stejných dresů u obou mužstev rozhodne o změně dresů los (rozlišováky). Čísla na dresu, nejsou povinná.

Turnaj se hraje za každého počasí. V případě trvalejších dešťů a dle rozhodnutí majitele hřiště o nezpůsobilosti terénu budou se kopat pokutové kopy dle rozlosování.

Protesty - je možné podat na informačním centru do 10-ti minut po ukončení zápasu s vkladem 300,- Kč. Protest musí být vyřešen do 30-ti minut. Je-li uznán jako oprávněný, vklad se vrací.

Po zaplacení startovného je tým považovaný za definitivně přihlášený, startovné se nevrací!

Závěr - soutěž není pojištěna a všichni zde startují na vlastní nebezpečí. Prostory areálu nejsou hlídané, proto si za veškeré věci odložené v celém areálu odpovídá každý sám a nemá nárok na jakékoliv odškodnění ze strany organizátora.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny týmy a hráče. Je povinností kapitána (vedoucího) týmu s nimi seznámit všechny hráče. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, hřiště i systému a to i v průběhu turnaje. V tomto případě budou o těchto změnách informováni všichni kapitáni (vedoucí) týmů.

Kategorie LADIES

Hraje se podle pravidel velké kopané mimo zmíněné dodatky!

Soupiska - každé mužstvo obdrží před zahájením turnaje "soupisku týmu". Tuto soupisku řádně vyplní a odevzdá při prezenci na turnaji. Počet hráček na soupisce není omezen,hráčka může být pouze na jedné soupisce. Do zápasu za daný tým může nastoupit pouze hráčka uvedena na soupisce daného týmu. Porušení těchto bodů bude potrestáno vyloučením týmu z turnaje. (všechny zápasy týmu budou kontumovány). 

Postup - za vítězství obdrží mužstvo 3 body, remízu 1 bod. Při nerozhodném výsledku v KO systému se kopou 3 pokutové kopy.

O umístění rozhoduje: 

1. větší počet získaných bodů ve skupině (jejich průměr) 
2.tší počet získaných bodů ze vzájemných utkání 
3. větší rozdíl skóre ze vzájemných utkání
4. větší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních
5. větší rozdíl skóre ve skupině
6. větší počet vstřelených branek ve skupině
7. los

Malá domů - není povolena (chytne li brankářka rukama míč, který jí byl přihrán spoluhráčkou a to částí nohy od kolene níže, týká se i autového kopu). Hra s brankářkou nohou je dovolena neomezeně.

Vyloučení - vyloučená hráčka se nesmí znovu vrátit do hry a má stop na 1 další utkání (pokud v utkání nastoupí, bude kontumováno). Družstvo pokračuje ve hře oslabeno o 1 hráče do konce utkání i v případě inkasované branky.Rozhodčí ukončí utkání v případě, že počet hráček jednoho z družstev na hrací ploše klesl pod tři, dále při inzultaci rozhodčího.Inzultací se rozumí: udeření, kopnutí, úmyslné podražení, násilné vražení, násilné cloumání, úmyslné vyražení píšťalky z úst, úmyslné prudké udeření míčem nebo jiným předmětem, plivnutí na rozhodčího, polití vodou, vytržení karet z ruky, apod.

Při inzultaci rozhodčího je mužstvo vyloučeno z turnaje a všechny jeho výsledky jsou kontumovány!

Karty - pokud hráčka obdrží žlutou nebo červenou kartu, její tým je povinen uhradit sankce. Kartu mohou dostat i hráčky na střídačce za nesportovní chování. Sankce je nutné uhradit nejpozději do následujícího utkání svého mužstva. ŽK (žlutá karta) - 20 Kč , ČK (červená karta) - 50 Kč. Peníze za pokuty budou vybírány ihned po zápase u pracovnice v Informačním centru. Je možné uhradit vratnou zálohu, z které budou sankce strhávané.

Standardní situace - auty se rozehrávají kopem, míč musí stát na čáře, v klidu. Autový a rohový kop hráčka musí provést do 5 vteřin od okamžiku, kdy má míč v moci a je na místě kopu. Přímo z rohového kopu může být dosaženo branky. Branky nelze dosáhnout přímo ze zahajovacího výkopu, autového kopu, z nepřímého volného kopu ani přímo z výhozu brankáře, z výkopu brankáře ano!

Při rozehrávání standardních situací, musí být všechny hráčky soupeřova družstva vzdáleny nejméně 3 metry. Míč takto rozehrávaný musí ležet v klidu na místě kopu a ve hře je až poté, co se pohne. Pokud se hráčka družstva, proti kterému je volný kop zahráván, přiblíží k míči dříve, než je rozehrán, rozhodčí nařídí opakování volného kopu a provinivšího se hráče napomene žlutou kartou.Brankářka rozehrává z pokutového území z ruky, pokud míč položí na zem, je ve hře.

Ofsajdy - nepískají se.

Ostatní - každé z mužstev je povinno mít na turnaji 2 míče č. 5. Mužstvo musí před zahájením utkání oba míče předložit rozhodčímu (tzn. že tyto míče budou během hry uloženy u středové čáry).

Kopačky s výměnnými kolíky jsou zakázány!

Čekací doba neexistuje, pokud se tým nedostaví včas k utkání, následuje kontumace 3:0.

Hráčky týmu mají jednotnou barvu dresů, brankář musí být odlišen jinou barvou dresu. (V případě stejných dresů u obou mužstev rozhodne o změně dresů los (rozlišováky). Čísla na dresu, nejsou povinná.

Turnaj se hraje za každého počasí. V případě trvalejších dešťů a dle rozhodnutí majitele hřiště o nezpůsobilosti terénu budou se kopat pokutové kopy dle rozlosování.

Protesty - je možné podat na informačním centru do 10-ti minut po ukončení zápasu s vkladem 300,- Kč. Protest musí být vyřešen do 30-ti minut. Je-li uznán jako oprávněný, vklad se vrací.

Závěr - soutěž není pojištěna a všichni zde startují na vlastní nebezpečí. Prostory areálu nejsou hlídané, proto si za veškeré věci odložené v celém areálu odpovídá každý sám a nemá nárok na jakékoliv odškodnění ze strany organizátora.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny týmy a hráčky. Je povinností kapitánky (vedoucího) týmu s nimi seznámit všechny hráčky. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, hřiště i systému a to i v průběhu turnaje. V tomto případě budou o těchto změnách informováni všechny kapitánky (vedoucí) týmů.